Cuhk logo

Day

三月 25, 2022

2019冠状病毒病疫苗接种服务 – 克尔来福 (科兴)

大学保健处于2022 年3 月29日 (星期二) 起提供2019冠状病毒病疫苗 – 克尔来福 (科兴) 接种服务,详情如下: 接种日期: 由2022年3月29日开始                                                                                                                                                                                              ...